หน้าแรก : ประวัติความเป็นมา : พระครูสันติสุวรรณบรรพต : ติดต่อวัด : กำหนดการอยู่ปริวาสกรรม ปี 2558 : ประกาศเกียรติคุณ


OK. Radio Station
IP.-Radio Thailand
[ สถานีวิทยุ โอเค เรดิโอ ]Bangkok Time


โครงการแทนคุณแผ่นดินเกิด


ร่วมสมทบทุนโครงการก่อสร้าง
โรงพยาบาลชุมชนเพื่อคนบ้านป่า ร่วมกับ หลวงตาพร

วัดเทพบุตรบรรพต
อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ

บริการจัดทำเว็บไซต์ ฟรี
บริการจัดทำเว็บไซต์ ฟรี


สิ่งปลูกสร้างของวัด

ขณะนี้ ทางวัดบ้านภูเขาทอง กำลังดำเนินการก่อสร้าง ซุ้มประตูวัด ยังขาดทุนทรัพย์ที่จะดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จอีกเป็นจำนวนมาก สำหรับญาติโยมที่ต้องการร่วมบริจาก จตุปัจจัยเพื่อร่วมสร้าง ซุ้มประตูร่วมกับทางวัด ติดต่อโดยตรงที่

พระครูสันติสุวรรณบรรพต เจ้าอาวาสวัดบ้านภูเขาทอง โทรศัพท์ 08-0156-4596

วัดบ้านภูเขาทอง กำลังดำเนินการก่อสร้าง หอสวดมนต์ - หอรับรอง พระอาคัตุกะ หลังใหม่ ยังขาดทุนทรัพย์ที่จะดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จอีกเป็นจำนวนมาก สำหรับญาติโยมที่ต้องการร่วมบริจาก จตุปัจจัยเพื่อร่วมสร้าง หอสวดมนต์ - หอรับรอง พระอาคัตุกะ ร่วมกับทางวัด ติดต่อโดยตรงที่

พระครูสันติสุวรรณบรรพต เจ้าอาวาสวัดบ้านภูเขาทอง โทรศัพท์ 08-0156-4596

ขณะนี้ ทางวัดบ้านภูเขาทอง กำลังดำเนินการก่อสร้าง ห้องน้ำ-ห้องสุขา สำหรับญาติโยมผู้มาปฏิบัติธรรมเพิ่มเติม อีกจำนวน 30 ห้อง
 
 
หน้าแรก  ประวัติความเป็นมา  พระครูสันติสุวรรณบรรพต  ติดต่อวัด  กำหนดการอยู่ปริวาสกรรม ปี 2558  ประกาศเกียรติคุณ
Copyright© 2008-2017 wadbaanpookaotong.com
สร้างถวาย โดย :ptk-planet.com
Tel.095 6363 486