หน้าแรก : ประวัติความเป็นมา : พระครูสันติสุวรรณบรรพต : ติดต่อวัด : กำหนดการอยู่ปริวาสกรรม ปี 2558 : ประกาศเกียรติคุณ


OK. Radio Station
IP.-Radio Thailand
[ สถานีวิทยุ โอเค เรดิโอ ]Bangkok Time


โครงการแทนคุณแผ่นดินเกิด


ร่วมสมทบทุนโครงการก่อสร้าง
โรงพยาบาลชุมชนเพื่อคนบ้านป่า ร่วมกับ หลวงตาพร

วัดเทพบุตรบรรพต
อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ

บริการจัดทำเว็บไซต์ ฟรี
บริการจัดทำเว็บไซต์ ฟรี


อยู่ปริวาสกรรม 14-23 ตุลาคม 2557

ประมวลภาพการอยู่ปริวาสกรรม

วัดบ้านภูเขาทอง ต.โคกสะอาด อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ

ระหว่าง วันที่ 14 - 23 ตุลาคม 2557

** คลิ๊กที่ ภาพเพื่อขยาย

 
 
หน้าแรก  ประวัติความเป็นมา  พระครูสันติสุวรรณบรรพต  ติดต่อวัด  กำหนดการอยู่ปริวาสกรรม ปี 2558  ประกาศเกียรติคุณ
Copyright© 2008-2017 wadbaanpookaotong.com
สร้างถวาย โดย :ptk-planet.com
Tel.095 6363 486